您好,欢迎访问读文库

上传文档赚钱

当前位置:首页 > 初中试卷 > 2012-2013学年第二学期七年级语文期末模拟试卷及答案

2012-2013学年第二学期七年级语文期末模拟试卷及答案

  • 西红柿
  • 0 次阅读
  • 0 次下载
  • 2021-03-31 14:31:30
二扫码支付 微信
二扫码支付 支付宝

还剩... 页未读,继续阅读

免费阅读已结束,点击付费阅读剩下 ...

¥ 0 元,已有0人购买

免费阅读

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读

¥ 1 元,已有0人下载

付费下载
文档简介:

浙江省湖州地区2012-2013学年第二学期期末模拟七年级语文试卷(卷面满分100分,考试时间100分钟)一、基础知识积累与运用。(19分)1、读下面这段文字,根据拼音写出相应的汉字。(3分)忘情地奔放,狂野地qīng(▲)泻,西北汉子的安塞腰鼓,带给我们力量的奔腾,生命的升华。通过这篇文章让我们体会到了它那huī(▲)弘的气势,它那kēng(▲)锵的节奏,让我们的心灵随之激荡。2、下列语句中加点的成语使用不正确的一项是(▲)(2分)A、好一个安塞腰鼓!每一个舞姿都使人沉醉在浓烈的艺术享受中,使人叹为观止....。B、好的书需要多读,重要的书必须常常反复阅读,每读一次都会让你觉得开卷有益....。C、在辛苦劳顿、险象迭生....的探险路上,她像男人一样坚强。D、一时间,保健品市场出现了参差不齐....的局面。3、与下面的句子衔接最恰当的一句是(▲)(2分)梅花和雪花都是文学作品中经常描写的对象,它们各有所长:A、梅花没有雪花那么素雅,雪花没有梅花那么芬芳。B、雪花没有梅花那么芬芳,但它比梅花素雅。C、梅花比雪花芬芳,雪花比梅花素雅。D、雪花比梅花素雅,但它没有梅花那么芬芳。4、古诗文名句默写。(8分)①深林人不知,___▲___。②___▲___,野渡无人舟自横。③有约不来过夜半,___▲___。④万里赴戎机,___▲____。⑤故园东望路漫漫,_____▲__。⑥此夜曲中闻折柳,▲。⑦《木兰诗》中描写了木兰军营生活之艰难的句子:▲,▲。⑧《论诗》中道出诗歌创作应求新求变,每个时代都有属于自己的诗人是:____▲__,_____▲__。5、名著阅读。(2分)他们怏怏不乐地在阿蒙森的胜利旗帜旁边插上英国国旗——一面姗姗来迟的“联合王国的国旗”,然后离开了这块“辜负了他们雄心壮志”的地方。这段文字选自《▲》作者是奥地利作家▲。6、综合实践活动。(2分)在你班组织的“名人的魅力”活动月中,你经历了下面一些事情,你是怎么解决的?(1)“名人故事大家讲”,今天,刚好是由你为全班同学讲名人故事,你准备用这个故事来激励大家勤奋学习,你讲的是什么故事?▲(2)你的同学因遇到了困难、挫折而心情不好,请你写一句名人的名言来勉励他。▲二、现代文阅读。(18分)(一)斑羚飞渡(9分)①就在这时,我看见,从那拨老斑羚里走出一只公斑羚来。公斑羚朝那拔年轻斑羚示意性地咩了一声,一只半大的斑羚应声走了出来。一老一少走到伤心崖,后退了几步,突然,半大的斑羚朝前飞奔起来,差不多同时,老斑羚也扬蹄快速助跑,半大的斑羚跑到悬崖边缘,纵身一跃,朝山涧对面跳去;老斑羚紧跟在半大斑羚后面,头一勾,也从悬崖上蹿跃出去;这一老一少跳跃的时间稍分先后,跳跃的幅度也略有差异,半大斑羚角度稍偏高些,老斑羚角度稍偏低些,等于是一前二后,一高一低。我吃了一惊,怎么,自杀也要老少结成对于,一对一对去死吗?这只半大斑羚和这只老斑羚除非插上翅膀,否则绝对不可能跳到对面那座山崖上去!突然,一个我做梦都无法想象的镜头出现了,老斑羚凭着娴熟的跳跃技巧,在半大斑羚从最高点往下降落的瞬间,身体出现在半大斑羚的蹄下。老斑羚的跳跃能力显然要比半大斑羚略胜一筹,当它的身体出现在半大斑羚蹄下时,刚好处在跳跃弧线的最高点,就像两艘宇宙飞船在空中完成了对接一样,半大斑羚的四只蹄子在老斑羚宽阔结实的背上猛蹬了一下,就像踏在一块跳板上,它在空中再度起跳,下坠的身体奇迹般的再度升高。而老斑羚就像燃料已输送完了的火箭残壳,自动脱离宇宙飞船,不,比火箭残壳更悲惨,在半大斑羚的猛力踢蹬下,像只突然断翅的鸟笔直坠落下去。这半大斑羚的第二次跳跃力度虽然远不如第一次,高度也只有地面跳跃的一半,但足够跨越剩下的最后两米路程了。瞬间,只见半大斑羚轻巧地落在对面山峰上,兴奋地咩叫一声,钻到磐石后面不见了。②试跳成功,紧接着,一对对斑羚凌空跃起,在山洞上空画出一道道令人眼花缭乱的弧线,每一只年轻斑羚的成功飞渡,都意味着有一只老年斑羚摔得粉身碎骨。③山崖上空,和那道彩虹平行,架起了一座桥,那是一座用死亡做桥墩架设起来的桥。没有拥挤,没有争夺,秩序井然,快速飞渡。我十分注意盯着那群注定要送死的老斑羚,心想,或许有个别比较滑头的老斑羚,会从死亡那拨偷偷溜到新生的那拨去,但让我震惊的是,从头至尾,没有一只老斑羚为自己调换位置。④它们心甘情愿用生命为下一代开通一条生存的道路。⑤绝大部分老斑羚,都用高超的跳跃技艺,帮助年轻斑羚平安地飞渡到对岩的山峰,只有一头衰老的母斑羚,在和一只小斑羚空中衔接时,大概力不从心,没能让小班羚精确地踩上自己的背,结果一老一小一起坠进深渊。⑥我没想到,在面临种群灭绝的关键时刻,斑羚群竟然能想出牺牲一半挽救另一半的办法来赢得种群的生存机会。我没想到,老斑羚们会那么从容地走向死亡。⑦我看得目瞪口呆....,所有的猎人都看得目瞪口呆....,连狗也惊讶地张大嘴,长长的舌头拖出嘴外,停止了吠叫。⑧最后伤心崖上只剩下那只成功地指挥了这群斑羚集体飞渡的镰刀头羊。这群斑羚不是偶数,恰恰是奇数,镰刀头羊孤零零地站在山峰上,既没有年轻的斑羚需要它做空中垫脚石飞到对岸去,也没有谁来帮它飞渡。只见它迈着坚定的步伐,走向那道绚丽的彩虹。弯弯的彩虹一头连着伤心崖,一头连着对岸的山峰,像一座美丽的桥。⑨它走了上去,消失在一片灿烂中。7、请用简洁的语言概括选文的主要内容。(2分)▲8、文中多次写到“我”的心理活动,请找出第①段中描写我心理活动的句子并说说其用意是什么?(3分)▲9、文章第7段连续两次运用“目瞪口呆”,换成“赞不绝口”好不好?为什么?(1分)▲10、“镰刀头羊”在文中是个十分引人注意的角色,作者在它身上倾注了强烈的赞美之情。你认为镰刀头羊最令人敬佩的是什么?结合文章内容具体说说。(3分)▲(二)词典的故事(9分)⑴我出生在一个偏僻的小山村里,上的是两个班合用一个教室一个教师的小学。快读完小学了,不要说现在孩子们多得看不过来的课外书与教辅书,我甚至没有过一本小小的字典或词典。那时,我是多么渴望自己有学问啊,并觉得世界上的所有学问就深藏在张老师那本翻卷了角的厚厚词典中间。小学快毕业了,学校要组织大家到15公里外的刷经寺镇上去照毕业相。我们便每天盼望着去到那个对我们来讲非常遥远的小镇。⑵不久以后,十多个穿上新衣服的孩子,一大早便由老师带着上路了。将近中午时分,我们这十多个手脚拘谨、东张西望的乡下孩子便顶着高原的强烈阳光走到镇上人漠然的目光中和镇子平整的街道上了。第一个节目是照相。照完相我们走到街上。太阳照在头顶。⑶我们开始出汗。我伸在衣袋里的手也开始出汗。手上的汗又打湿了父亲给我的一元钱。父亲把吃饭与照相的钱都给了老师,又另外给了我一元钱。这是我那时候可以自由支配的最大的一笔钱。我知道小伙伴们每人出汗的手心里都有一张小面额的钞票,比如我的表姐手心里就攥着五毛钱。表姐走向了百货公司,出来时,手里拿着许多五颜六色的彩色丝线。⑷而我走向了新华书店。书店干净的木地板在脚下发出好听的声音。干净的玻璃柜台里摆放着几十本领袖书,以及几部当时流行的小说。我有些胆怯地在玻璃柜台前轻轻行走,突然停了下来,因为我一下就把那本书认了出来。⑸那本书跟领袖书同样大小,同样的红色,同样的塑料封皮。但上面几个凹印的字却一下撞进了眼里:“汉语成语小词典”。我把攥着一块钱人民币的手举起来,嘴里发出了很响的声音:“我要这本书!”⑹书店里只有我,还有一个营业员。⑺营业员走过来,和气地笑了:“你要买书吗?”⑻我一只手举着钱,一只手指着那本成语词典。⑼但是,营业员摇了摇头,她说:“我不能把这书卖给你。买这本书需要证明,证明你来自什么学校,是干什么的。”我说自己来自一个汉语叫马塘、藏语叫卡尔古的小学,是那个学校的五年级学生。她说:“那你有证明都不行了。你们马塘是马尔康县的,刷经寺属于红原县。你要到你们县的书店去买。”我的声音便小了下去,我用自己都不能听清的小声音说了一些央求她的话,但她依然站在柜台后面坚决地摇着头。然后,我的泪水便很没有出息地下来了。我越想止住眼泪,这该死的液体越是欢畅地奔涌而出。营业员吃惊地看着我,脸上浮出了怜悯的表情。⑽她说:“你真的这么喜欢这本书?”⑾“我从老师那里看见过,我还梦见过。”⑿现在,这本书就在我面前,但是与我之间却隔着透明但又坚硬而冰凉的玻璃,比梦里所见还要遥不可及。⒀营业员脸上显出了更多的怜悯,这位阿姨甚至因此变得漂亮起来。她说:“那我要考考你。”⒁我看到了希望,便擦干了眼泪。她说了一个简单的成语,要我解释。我解释了。她又说了一个,我又解释了。然后,她的手越出柜台,落在了我的头顶,深深叹了口气,说:“不容易,一个乡下的孩子。”然后便破例把这本小书卖给了我。⒂从此,很长一段时间,我像阅读一本小说一样阅读这本词典。从此,我有了第一本自己的藏书。从此,我对于任何一本好书都怀着好奇与珍重之感。11、文中“我”的情感是怎样变化的?请用几个词语依次概括出来。(3分)▲12、本文语言富有表现力。请参照示例简要分析下列句子中加点词的表达效果。(2分)示例:营业员脸上显出了更多的怜悯,这位阿姨甚至因此变得漂亮..起来。分析:“漂亮”主要反映了“我”当时的心理感受,营业员的怜悯使我产生好感。(1)书店干净的木地板在脚下发出好听..的声音。▲(2)但上面几个凹印的字却一下撞.进了眼里:“汉语成语小词典”。▲13、文中有这样一个细节:“她的手越出柜台,落在了我的头顶,深深地叹了口气,说:‘不容易,一个乡下的孩子。’然后便破例把这本小书卖给了我。”请体会这一细节,用一段话描写营业员此刻的心理活动。(2分)▲14、请联系实际谈谈你从本文中获得的启示。(2分)▲三、古诗文阅读(20分)(一)(4分)城南(宋)曾巩雨过横塘水满堤,乱山高下路东西。一番桃李花开尽,惟有青青草色齐。路东西:分东西两路奔流而去。15、一、二句写出了雨怎样的特点?(2分)▲16、你从这首诗中悟出了什么道理?(2分)▲(二)(9分)忽一人大呼“火起”,夫起大呼,妇亦起大呼。两儿齐哭。俄而白千人大呼,百千儿哭,百千犬吠。中间力拉崩倒之声,火爆声,呼呼风声,百千齐作;又夹百千求救声,曳屋许许声,抢夺声,泼水声。凡所应有,无所不有。虽人有百手,手有百指,不能指其一端;人有百口,口有百舌,不能名其一处也。于是宾客无不变色离席,奋袖出臂,两股战战,几欲先走。忽然抚尺一下,群响毕绝。撤屏视之,一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。17、解释下列加点的字词。(4分)(1)、中间.力拉崩倒之声:▲(2)、曳.屋许许声:▲(3)、虽.人有百手:▲(4)群响毕绝.:▲18、翻译下列句子。(3分)(1)、凡所应有,无所不有。(1分)▲(2)、于是宾客无不变色离席,奋袖出臂,两股战战,几欲先走。(2分)▲19、本文的开头和结尾一再交代道具,有什么作用?(2分)▲(三)(7分)王冕王冕,字元章。幼贫,父使牧牛,窃入学舍听诸生读书,暮乃反,亡其牛,父怒挞之,已而复然。母曰:“儿痴如此,曷不听其所为?”冕因去依僧寺,夜坐佛膝上,映长明灯读书。会稽韩性闻而异之,录为弟子,遂称通儒。性卒,门人事冕如事性。20、解释下列加点字词。(3分)(1)、亡.其牛:▲(2)、已而..复然:▲(3)、性卒.:▲21、翻译下列句子。(2分)儿痴如此,曷不听其所为?▲22、你最喜欢文中那个人物,说说你喜欢的理由。(2分)▲四、作文(40分)23、有的人本来很幸福,看起来却很烦恼;有的人本来该烦恼,看起来却很幸福。很多人都会认为幸福总围绕在别人身边,烦恼总纠缠在自己心里,其实常常看到的景象却是:当你仰望和羡慕别人的幸福时,一回头,却发现自己正被别人仰望和羡慕着。请以“身边的幸福”为题写一篇文章。要求:文体不限(除诗歌外),字数不少于600字。文中请不要出现真实的人名、校名、地名。五、卷面书写(3分)答题卷(卷面满分100分,考试时间100分钟)六、基础知识积累与运用。(19分)2、2、3、4、①;②;③;④;⑤;⑥;⑦,。⑧,。5、6、①②七、现代文阅读。(18分)a)斑羚飞渡(9分)7、8、9、10、b)词典的故事(9分)11、12、①②13、142012-2013学年第二学期七年级语文期末模拟试卷及答案

西红柿

67989篇文档

评论

发表评论
< /10 > 付费下载 ¥ 1 元
Copyright © 读文库 All Rights Reserved. 皖ICP备18020814号-3
×
保存成功